Regăsirea identității

Fundația Soros Pentru o Societate Deschisă ne-a solicitat o evaluare a potențialului lor de a se reinventa ca o organizație de sine-stătătoare și independentă. O parte din analiza și strategia pe care am prezentat-o este ilustrată aici și conține câteva din căile strategice pe care organizația le-ar fi putut aborda.

Astfel, prin numele și identitatea vizuală propuse, am ilustrat mai multe direcții conceptuale, justificate de misiunea, viziunea și valorile pe care ei doreau să le îmbrățișeze ca organizație independentă, activă în România. Filozofia primară de la care am pornit a fost aceea ca această organizație este prin excelență „Fundația”, cea mai mare, activă, implicată și cu istoricul cel mai bogat în realizări incontestabile, spunând astfel totul despre puterea și viziunea acesteia.

Detalii
Proiect neimplementat
Organizație non-profit
Nume, identitate vizuală

Alte proiecte

Fundaţii Comunitare

Brieful celor de la Fundații Comunitare a fost clar și la obiect de la bun început. Era nevoie să găsim o soluție vizuală pentru a reprezenta [..]

Unicorn

Un grup de organizații non-profit s-au strâns în jurul celor de la BitDefender, liderul global în securitate cibernetică, pentru a pune [..]