CSR – Impact pozitiv în comunitate obligatoriu

Uniunea Europeană redefinește CSR-ul. Sublinierile îmi aparțin. Sursa aici.

Comisia Europeană a dat publicității o nouă comunicare referitoare la politica de CSR. C.E. subliniază, printre altele, dubla profitabilitate a adoptării de către companii a strategiilor de responsabilitate socială: „ajutând comunitatea, companiile se ajuta pe ele”. În noua comunicare, C.E. primenește și lărgește valoric conceptul de CSR. Responsabilitatea socială a companiilor era până acum definită oficial la nivelul U.E. ca fiind „un concept prin care companiile își integrează voluntar preocupările sociale și de mediu în activitățile lor economice și în interacțiunea cu factorii de interes”. Noua definiție pune accent pe impactul pe care companiile trebuie să-l aibă sau de care ar trebui să țină cont în acțiunile lor de CSR. Impact pe care, potrivit noii definiții, o companie etică și cu o viziune clară de CSR ar trebui să-l aibă asupra societății în ansamblu, la orice nivel, punând în balanță atât interesele investitorilor, cât și ale oamenilor. Mai mult, responsabilitatea companiilor, se subliniază în comunicare, nu înseamnă doar a oferi și a avea impact pozitiv în comunitate, ci și a identifica, preveni sau diminua tot ceea ce ar putea dăună comunității.

În traducere liberă, în opinia UE, CSR nu este o campanie, ci o acțiune continuă benefică, de prevenție și implicare. Prin urmare activitățile de CSR nu mai trebuie gândite ca instrumente de promovare, deci nu mai au ce căuta în bugetele de PR și marketing, ci trebuie bugetate firesc, la capitolul cheltuieli. Sau poate investiții!? Eu m-aș risca spunând că asemenea acțiuni sunt de fapt investiții pe termen atât scurt, cât și mediu și lung. Nimeni nu poate împiedica pe nimeni ca aceste acțiuni continue cu impact pozitiv în comunitate să nu fie comunicate pentru a deveni o parte din atributele tangibile ale companiei sau brandului însă noțiunea de „campanie de CSR” în contextul actual mi se pare deformanta asupra scopurilor și acțiunilor reale ale responsabilității sociale.

Tot despre CSR aici.