Cât de important este brief-ul?

Pentru un designer sau consultant de brand brief-ul este bun atât timp cât este scurt și precis. Când trece de 2-3 pagini și nu stabilește clar obiective, livrabile și calendar, deja e complet inutil, o vorbărie lungă menită să justifice existența „scriitorului”, fără nici o eficiență.
Desigur, se poate întâmpla ca brief-ul să nu poată fi redactat în parametri corecți datorită lipsei de experiență a clientului, sau a absenței unui specialist de marketing din cadrul organizației. E firesc, unele companii, mai ales cele aflate la început de drum, nu au cum să dispună de această expertiză. În acest caz, delegarea redactării briefului către designer sau consultant e absolut normală și se va realiza împreună cu clientul, pe baza discuțiilor și analizei inițiale.

Un brief trebuie să aibă o singură caracteristică: să fie eficient, adică să asigure realizarea proiectului prin precizarea tuturor datelor necesare, fără ambiguități. Astfel, el devine folositor atât pentru client cât și pentru designer sau consultant. Clientul beneficiază de o unitate de măsură a proiectului iar designerul sau consultantul de delimitarea precisă a serviciilor sale.

Scriu acestea deoarece în ultimii ani am avut nenumărate ocazii să constat că fie brief-ul nu există, fie este ambiguu, fie confuz, fie în neconcordanță cu așteptările enunțate verbal, pre sau post proiect.

Noi, @Branzas, considerăm că este o obligație etică a profesiei noastre să ajutăm la redactarea brief-ului proiectelor clienților noștri înainte de demararea oricărei etape creative.
Referitor la livrabile și la direcția în care trebuie să se îndrepte proiectul, formulări de tipul „faceți cum știți voi mai bine”, „do your magic”, „ar fi bine să”, lasă loc de numeroase ambiguități și nu foloseste nimănui. Dimpotrivă, se pierde timpul tutoror în discuții și explorări inutile.

Brief-ul este crucial.