ANAF – Cumpărături second-hand

(Cică) ANAF vrea identitate vizuală nouă și are brief.

Am primit pe adresa de office a firmei un e-mail trimis de o oarecare doamnă de la ANAF în care nu scria nimic, dar era atașat un document word numit „Scrisoare de intenție”. Documentul original poate fi găsit aici: Scrisoare de intenție – proiect SMIS 31224- 12 09 2013 și este în fapt o invitație de participare la licitație.
Prima observație: lipsa de elementară politețe în abordarea unui posibil furnizor de servicii.

Data și numărul de înregistrare a scrisorii este 12.09.2013. Data limită pentru depunerea ofertei este conform documentului 24.09.2013.

Colega mea Simona cere în scris informații suplimentare. Răspuns: le găsiți la noi pe site.
A doua observație: lipsa de un minim „savoire faire” în relații de afaceri.

În sfârșit facem rost de documentul oficial al achiziției publice prin e-mail. Răspund personal acelui e-mail și acelei doamne mulțumindu-i în primul rând pentru interesul de a colabora cu noi, aducând apoi câteva observații la cele scrise acolo și cerând lămuriri suplimentare, cele care pot fi citite în continuare. Niciun răspuns până în ziua de azi.
A treia observație: dezinteres total, în contradicție flagranta cu titlul proiectului „Dezvoltarea unui parteneriat viabil…” vezi enunțul mai jos. Parteneriat!? Nu rezultă de niciunde judecând după acțiunile ANAF.

Și acum fondul problemei
Din documente reiese că ANAF își dorește o nouă identitate vizuală și un manual de identitate. Trec peste toată burtologia obișnuită aferentă documentelor de la stat, trec peste lipsa de politețe, dezinteres și lipsa de „savoire-faire” și citez următoarele:

„Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor, nr.17, sector 5, intenţionează să achiziţioneze direct, în conformitate cu prevederile legale în vigoare:
– servicii pentru realizarea unui concept creativ privind identitatea vizuală a instituţiei: elaborarea unui manual de identitate vizuală a A.N.A.F., precum şi scrierea specificaţiilor privind redesenarea şi restructurarea portalului A.N.A.F. şi ale site-urilor unităţilor subordonate.”

„Menţionăm că achiziţia se desfăşoară în cadrul proiectului „Dezvoltarea unui parteneriat viabil între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi beneficiarii direcţi ai serviciilor furnizate de aceasta – premisă a eficientizării sistemului de colectare a veniturilor publice”.

„Bugetul maxim alocat: 58.050,00 lei fără TVA, echivalentul a 13.130,81 Euro (curs BNR din 22.07.2013, 1Euro = 4,4209 lei); respectiv 71.982,00 lei inclusiv TVA.
Modalitatea de achiziţionare: achiziţie directă”

Pentru conformitate și detalii documentul poate fi găsit în întregime aici: Anunț achiziție directă Manual id vizuală – proiect SMIS 31224- 12 09 2013 (2).

Abia acum urmează partea cea mai interesantă:
Ce era de făcut, adică livrabilele pentru identitate (nu mai detaliez și despre portalul web):
„A. Elaborarea unui manual de identitate vizuală şi reconfigurarea siglei Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
În cadrul acestei activităţi sunt vizate toate documentele interne şi externe ale instituţiei, inclusiv legitimaţii de serviciu. Prestatorul trebuie să furnizeze template-uri pentru documente, să definească caracteristicile standard de redactare a documentelor interne şi externe (paragraf, font etc.). Template-urile trebuie furnizate în mai multe formate (pentru utilizarea internă, pentru tipar ş.a.m.d.) compatibile MS Word, iar elementele grafice din cuprinsul manualului se vor furniza color și alb-negru. De asemenea, Prestatorul trebuie să respecte măsurile minime de identitate vizuală prin aplicarea pe coperţile manualului a elementelor grafice şi informative obligatorii (potrivit Manualului de implementare şi a Manualului de identitate vizuală pentru instrumente structurale 2007-2013 în România) care vor fi furnizate electronic de către Beneficiar, ulterior încheierii contractului de achiziţie publică. Prestatorul trebuie să asigure reconfigurarea siglei Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) din punct de vedere al culorii, fonturilor şi formei. Noul concept al siglei constituie parte integrantă a manualului de identitate vizuală elaborat în concordanţă cu Manualul Ministerului Finanţelor Publice şi cu legislaţia în domeniu aflată în vigoare. Sigla Agenţiei Fiscale trebuie elaborată în Corel sau echivalent, convertibilă la curbe, astfel încât să poată fi utilizată în orice documentaţie a instituţiei. Sigla va fi furnizată în mai multe formate compatibile MS Word pentru o mai mare flexibilitate în gestionarea şi arhivarea documentelor şi va fi declinată, în variante adaptate, pentru unele dintre structurile agenţiei.”

– proiectul trebuie realizat în 15 zile de la semnarea contractului de achiziție publică.
A patra observație: ANAF își dorește imposibilul, frizează ridicolul și arată cât de mult îi pasă de propria identitate ca Instituție, de interacțiunea cu furnizorii și contribuabilii, în ciuda enunțului pompos al proiectului. În toată cariera mea de 19 ani în domeniu nu am întâlnit un studiu de caz asemănător în care o întreagă identitate vizuală, un manual de standarde de identitate și specificații pentru portalul web au fost realizate în fix 15 zile lucrătoare!

– condiții de participare, printre altele: participantul „să fie titularul unui premiu de publicitate (gen Effie, Ador sau alt premiu internaţional)”.
A cincea observație: Dacă e o licitație de branding și design de identitate, de ce contează premiile de publicitate ca o condiție obligatorie? În fond, de ce contează vreun premiu? Sau, de ce am mai primit noi (Branzas) acea Scrisoare? Dacă acea persoană care este responsabilă de licitatie s-ar fi documentat puțin asupra posibililor furnizori ar fi putut afla foarte simplu că noi nu deținem niciun premiu deoarece nu participăm din principiu la concursuri, mai ales de publicitate. Suntem o companie de branding și design.

– „oferta depusă la sediul A.N.A.F. va conţine obligatoriu o propunere de concept creativ plecând de la misiunea instituţiei; vor fi avute în vedere: cunoaşterea misiunii şi a serviciilor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, calitatea şi gradul de adecvare a conceptului propus (schiţă) la misiunea şi serviciile A.N.A.F”.
A șasea observație: concept creativ pentru identitatea ANAF din 12 până în 24 septembrie incluzând aici weekendul?

Să nu uităm de prețul maxim specificat, adică „58.050,00 lei fără TVA, echivalentul a 13.130,81 euro (curs BNR din 22.07.2013, 1 euro = 4,4209 lei); respectiv 71.982,00 lei inclusiv TVA”.
A șaptea observație: Dacă frunza D-nei Udrea a costat peste 800.000 euro și proiectul s-a desfășurat pe o durată considerabilă, cât de firesc este să coste 13.000 euro noua identitate vizuală a celei mai importante instituții de administrare fiscală care practic intra în contact cu totalitatea cetățenilor României?

În rezumat:
ANAF, cea mai importantă instituție de administrare fiscală a României, dorește o reformulare totală a identității sale vizuale, standardizarea acesteia prin intermediul unui manual de identitate și reformularea portalului web în 15 zile lucrătoare de la semnarea contractului la prețul maxim de 13.130,81 euro. Selecția furnizorului trebuie să se facă prin intermediul procedurii de achiziție directă în termen de 12 zile timp în care acesta trebuie să realizeze și să prezinte concepte (schițe, conform ANAF) pentru livrabilele specificate. Acest demers se face în cadrul unui proiect denumit „Dezvoltarea unui parteneriat viabil între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi beneficiarii direcţi ai serviciilor furnizate de aceasta – premisă a eficientizării sistemului de colectare a veniturilor publice” cofinanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, pentru implementarea activităţii „Conştientizarea şi educarea fiscală a contribuabililor”.

Ultima observație: Până astăzi am văzut zeci de Anunțuri, Invitații și Caiete de Sarcini emise de diverse instituții de Stat. Fără excepție, toate sunt la fel, având același tip de abordare superficială și neprofesionistă, în total dezacord cu interesul Instituției respective. Cred că cineva ar trebui să-și pună extrem de serios problema profesionalismului, competenței și chiar și a politeții acestor institutii plătite din taxele noastre care cheltuie astfel sume de bani, distrugând din start orice posibilitate de a obține rezultate reale și pozitive din cheltuirea lor.

Nu mă pot abține: Dacă atât de superficial tratează ANAF o achiziție publică directă din bani publici cofinanțată din fonduri europene, cât credit să acord Statului și unui contract realizat prin intermediul unei legi speciale trecute prin Parlament pentru exploatarea de la Roșia Montană!? Cred că pentru acest gen de abordare și comportament al Statului protestează oamenii în stradă, mai mult ca orice. Și cum statul este o noțiune abstractă însă este format din cei care lucrează în structurile sale, câtă încredere să am eu și alții în aceste persoane că își vor face treaba așa cum trebuie!? Absolut niciuna.

La ora la care public articolul pe blog termenul de licitație a expirat: 24 septembrie 2013, ora 12.